IDALIV
Vanliga frågor och svar hemstöd

Vanliga frågor & svar

Hur går det till när man beställer hemstöd av Idaliv? 

 1. Du gör en intresseanmälan.  
 2. Därefter kontaktar vi dig och tar reda på mer information om behoven och berättar mer för dig.  
 3. Vi gör ett kostnadsfritt besök hem till de/den som behöver stöd och pratar igenom behov och kommer överens om upplägget.  
 4. Vi skriver ett avtal och kommer överens om startdatum.  


Vad är det för skillnad på traditionell hemtjänst och Idalivs hemstöd?  

Personer som behöver hjälp i sitt dagliga liv kan ansöka om bistånd hos kommunen. Då kan insatser i form av hemtjänst eller särskilt boende beviljas.  

 

Idaliv är ett privat företag i Sundsvall och är frikopplad från hemtjänsten och kan alltså inte väljas som utövare vid ansökan om hemtjänst. Därför är Idalivs hemstöd RUT-avdragsgill.  
 
Idalivs livskvalitet och omsorg erbjuder så många fler typer av tjänster och dessutom utan tidspress – där en och samma person kommer hem till individen under varje besök. Exempelvis kan Idaliv bidra till ett mer socialt rikt liv.  

 

Vilken utbildning har personalen som kommer utföra tjänsterna?
All personal hos Idaliv är minst utbildade undersköterskor. Samtliga har flera års erfarenhet från olika typer av arbetsplatser inom vård- och omsorg. Vi kontrollerar alltid bland annat utdrag från misstanke- och brottsregistret på vår personal & så att det inte finns några eventuella anmärkningar hos IVO (Inspektionen för vård- och omsorg).


Hur många eller hur få timmar av hemstöd kan man beställa? 

 • Kortaste längden på varje besök är två timmar för att kunna uppnå hög kvalitet. Du kan boka upp till åtta timmar per dag.  
 • Du kan boka alltifrån ett besök i månaden till flera i veckan. Dina behov styr. 


Om du blir sjuk eller får förhinder: 

Avbokningar och ändringar måste göras minst 24 timmar före den överenskomna tiden för besöket. Vid sjukdomsfall kan avbokningen ske mindre än 24 timmar innan den bestämda tidpunkten utan kostnad. 

 

Idaliv och kunden kan i samförstånd flytta ett redan inbokat besök till en senare tidpunkt som passar båda parterna bättre, senast 24 timmar innan den överenskomna tiden. 


Om personalen från Idaliv blir sjuk, vad händer då?  

I de fall där Idaliv måste ställa in ett besök, kommer vi i första hand att fråga om det går bra att få besök av en annan person som kunden träffat tidigare. Annars bokas det in ett nytt besök med kunden när personen beräknas vara frisk.  


Om du vill ha fler besök än avtalat: 

Kontakta oss så kommer vi överens om ett utökat stöd. Senast två veckor senare kommer vi att kunna erbjuda utökningen. 


Om du vill ändra vilka tjänster som ska ingå under ett besök: 

Hör av dig senast ett dygn innan det inbokade besöket, så ändrar vi planeringen för besöket.  

 

Hur fungerar det med RUT-avdrag och vad omfattas av avdraget? 

Du som köpare av tjänsten behöver bara uppge att du vill att vi gör ett RUT-avdrag för tjänsten, så fixar vi på Idaliv resten. Läs på Skatteverket för mer information.  

 

Man får INTE rut-avdrag för: 

 • Att följa med på nöjen som bio, restaurang och museum – men t.ex. frisören går bra.
 • Att betala för resor och transporter eller för att beställa och köra hem livsmedel. 
 • Att någon med yrkeslegitimation utför hälsovård, till exempel läkare, naprapat, sjukgymnast, sjuksköterska eller personlig tränare. 
 • Att vaka över en person för att kontrollera puls, ta blodprov eller på annat sätt bidra med hälso- och sjukvårdsinsatser. 
 • Att ge massage, fotvård, hårvård eller skönhetsbehandling. 
 • Att passa husdjur. 
 • Att ge omsorg till en person som har fått statliga eller kommunala bidrag för det arbetet, till exempel assistansersättning, eller betala för en god man. 

 

 

Om du vill betala tjänsten åt din anhörige: 

Vem som helst får betala tjänsten åt någon annan. Som barn till den som brukar tjänsten har du även rätt att få RUT-avdrag för tjänsten.  

 

Reseersättning om vi ska köra kunden i bil:

Om Idalivs bil används för ett besök debiteras en fast avgift á 150 kr per besök och de kilometer som körs tillsammans debiteras med 10 kr/kilometer. Detta omfattas ej av RUT-avdrag. Om kundens bil används så debiteras ingen extra kostnad utöver arbetstiden.  

 

Om du inte bor i centrala Sundsvall:

‍Utanför tätorter debiterar vi resekostnader för sträckan till kunden. Resekostnader kommer att avtalas med kunden i förväg eller i samband med att avtalet ingås. 

 

Hur fungerar det med betalning om Idaliv ska göra inköp åt den äldre? 

Om Idaliv ska hjälpa kunden med inköp av olika varor, krävs en fullmakt för att få använda kundens betalkort. Efter varje genomfört inköp kommer ett kvitto att lämnas till kunden. Alternativt kan kunden ordna med kontanter. 

 

Hur fungerar det med sekretess? 

Idalivs personal har tystnadsplikt. De är skriftligen förpliktade att hålla all information om kunderna konfidentiell. Kundinformation omfattas också av både sekretessavtal och integritetsskyddslagstiftning. 

 

Om du vill säga upp tjänsten:

Kunden kan säga upp avtalet med Idaliv med en uppsägningstid på 31 dagar. Kontakta info@idaliv.se för uppsägning.  

 

Kontaktuppgifter

unsplash