IDALIV
Vision

Varför Idaliv finns

Vår målbild är att sjuksköterskor ska få en ökad status i samhället och känna stor yrkesstolthet – för det fantastiska arbete de gör!


Visionen är att våra sjuksköterskor ska vara verksamheten behjälplig med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, men även erbjuda förbättringsarbete och teamarbete – om verksamheten har behov av stöd i detta. 


Vi vill att vårdgivare och sjuksköterskor ska inse vad varje enskild sjuksköterska kan åstadkomma genom att använda hela sin omvårdnadskompetens. Kunskap sjuksköterskorna besitter om t.ex. förbättringsarbete, ledarskap, patientsäkerhetsarbete, gruppdynamik, samtalstekniker och pedagogik. Det är kompetens som skapar förändringar på djupet i hälso- och sjukvården.


Vi coachar våra sjuksköterskor att använda hela sin kompetens – för att alla ska få en bättre arbetssituation.