IDALIV
Utbildningar

Satsa på din personals kompetens!

Föreläsningar inom vård och omsorg

  • Inspirationsföresläsning om sjuksköterskeyrket – från arg & svag till stolt & stark!
  • Sjuksköterskans kärnkompetenser – en kompetensutvecklande utbildningsserie
  • S-HLR & HLR
  • Krisreaktioner & samverkan på skadeplats
  • IVPA - I väntan på ambulans
  • Medicinsk grundkurs - t.ex. för personal på behandlingshem


Berätta om era kompetensbehov


Vi har en bred erfarenhet inom sjukvård och undervisning på universitet och vuxenutbildning och kan skapa föreläsningar utefter era behov.

Hello world
Hello world
unsplash