IDALIV
Utbildningar

Satsa på din personals kompetens!


- Boka in en föreläsning med oss

Föreläsningar


Från arg och svag, till stolt och stark!

- Inspirationsföreläsning om sjuksköterskestatus 


Sjuksköterskans kärnkompetenser

- Som ett verktyg till ökad status och nyckel till ett framgångsrikt vård- och omsorgsarbete

Krisreaktioner och samverkan på skadeplats 


S-HLR och instruktörsutbildningar 


Medicinsk grundkurs för behandlingsterapeuter

- Med fokus på tillsyn av klienter på behandlingshem 

IVPA - I väntan på ambulans 

Vi har en bred erfarenhet inom sjukvård och undervisning på universitet och kan skapa föreläsningar utefter era behov. Hör av er!